Máy cắt ống Evershining

rc-s12-ii
pipe-cutting-rc-s12
pipe-cutting-machine-rc-s8